dpsol.,jsc

“The best or nothing”

Giải pháp công nghệ của chúng tôi luôn vươn đến một mục tiêu là tốt, tốt hơn và tốt nhất.

Sứ mệnh

DPsol cam kết mang lại trải nghiệm số tốt nhất cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới thông qua các giải pháp, phần mềm và internet sáng tạo.

tầm nhìn

Là công ty xây dựng, triển khai các nền tảng số vào doanh nghiệp, giáo dục và đào tạo số 1 tại Việt Nam và khu vực.

Web Application Development

We dedicate our expertise and strong UI/UX designer to bring full‐scale, powerful web solutions those optimised for both desktop & mobile browsers.

Mobile Application Development

Our foresight in software development empowers us to surpass our client’s expectations, which leads to rapid returns and exponential growth.

Services

“Our solution, Your product”

Enterprise Management Solution

We provide IT consulting services and software development solutions to your enterprise with cost-effective, secure and product efficiency.

Automation Testing

We aim to transform your traditional testing process to automation testing with automation solution, DevOps for mobile, web and desktop applications.

Our Products

“Our product, Your solution”

Partnerships

“Successful together”

Technologies

“Successful together”